Index Dividend Payments

Product Updates from Vida Markets

hero image

Dividend Payments

Dividend Payments

Instruments 2024-05-21 2024-05-22 2024-05-23 2024-05-24 2024-05-27 2024-05-28 2024-05-29
US30 (USD) 0 0 4.599 0 0 0 9.491
AUS200 (AUD) 0.381 0 1.079 0 0 0.095 0
HKG33 (HKD) 2.673 4.357 2.553 2.603 6.551 12.422 0
JPN225 (JPN) 0 0 0 0 0 0 0
SPX500 (USD) 0.135 0.073 0.193 0.134 0 0.019 0.943
UK100 (GBP) 0 0 1.907 0 0 0 0
NAS100 (USD) 0.322 0.439 0.351 0 0 0 0.49
EUSTX50 (EUR) 7.098 0 0 0 0 4.041 0
FRA40 (EUR) 24.692 5.869 0 0 3.568 15.399 0
ES35 (EUR) 0 3.257 0 0 0 0 0
ESP35 (EUR) 0 3.257 0 0 0 0 0
CHINA50(USD) 0 0 0 0 4.86 0 0
US2000(USD) 0.152 0.101 0.149 0.055 0 0 0.147
SA40(ZAR) 0 0 0 0 0 0 0
  1. Đăng ký tài khoản

    Đăng ký Vida Markets, xác minh và thiết lập tài khoản của bạn

  2. Nạp Tiền Ký Quỹ

    Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn

  3. Bắt đầu giao dịch

    Tìm cơ hội và tận dụng chúng để làm lợi thế của bạn

TRỰC TIẾP TRẢI NGHIỆM TỐI ƯU VỀ GIAO DỊCH VỚI VIDA MARKETS TRONG 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Mở tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT


You may also interested in

Tin Tức Thị Trường

Morning News

Instruments

TRÊN BÁO CHÍ