Giờ Thị Trường

Vui lòng tham khảo trang này để biết tất cả thông tin cập nhật về giờ thị trường từ Vida Markets.

Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.

hero image

Giờ Thị Trường

Giờ giao dịch được tính là GMT+2

Change Due to US DLS
Symbol

Trading time(GMT+3)
Cocoa Mon-Fri: 12:45-20:30
Coffee Mon-Fri: 12:15-20:30
Sugar Mon-Fri: 11:30-20:00
Gasoil Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00
CHN50ft Mon-Fri; 04:00-11:30,12:00-23:45
China50 Mon-Fri: 04:00-11:30,12:00-23:45
ESP35 Mon-Fri: 10:00-22:00
GER40 Mon-Fri: 03:15-24:00
GER40ft Mon-Fri: 03:15-24:00
HKG33 Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
HK50ft Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
SA40 Mon-Fri: 09:30-18:30
UK100ft Mon: 01:05-24:00 Tue-Fri: 01:00-24:00
AUS200 Mon-Fri : 01:00-08:30. 09:10-24:00
UKOUSD Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00
BVSPX Mon-Fri: 15:01-23:55
USDCLP Mon-Fri: 15:50-19:10
USDCOP Mon-Fri: 17:00-20:50
USDIDR Mon-Fri: 04:00-23:00
USDINR Mon-Fri: 05:00-23:00
USDKRW Mon-Fri: 03:00-23:00
USDTWD Mon-Fri: 03:10-22:00
FGBL Mon-Fri 03:15-24:00
FGBM Mon-Fri 03:15-24:00
FGBX Mon-Fri 03:15-24:00
FGBS Mon-Fri 03:15-24:00
FLG Mon-Fri 11:00-21:00
FEI Mon-Fri 04:00-24:00
EU Shares Mon-Fri: 11:05-19:30
UK Shares Mon-Fri: 11:05-19:30

Change Due to EU_UK DLS

Symbol Trading time(GMT+3)
Gasoil Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00
Cocoa Mon-Fri: 11:45-20:30
Coffee Mon-Fri: 11:15-20:30
Sugar Mon-Fri: 10:30-20:00
UKOUSD Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00
GER40 Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00
GER40ft Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00
ESP35 Mon-Fri: 09:00-21:00
FGBL Mon-Fri: 03:15-23:00
FGBM Mon-Fri: 03:15-23:00
FGBX Mon-Fri: 03:15-23:00
FGBS Mon-Fri: 03:15-23:00
FLG Mon-Fri: 10:00-20:00
FEI Mon-Fri: 03:00-23:00
EU Shares Mon-Fri: 10:05-18:30
UK Shares Mon-Fri: 10:05-18:30
Symbol
VIX
Description
Volatility
Rollover Date
2024-04-12
Current Contract
Volatility Index - Apr 2024
Next Contract
Volatility Index - May 2024
CL-OIL Crude Oil West Texas Future 2024-04-17 Crude Oil West Texas - May 2024 Crude Oil West Texas - Jun 2024
NGft Natural Gas Future 2024-04-19 Natural Gas - May 2024 Natural Gas - Jun 2024
SILVERft Silver Future 2024-04-23 Silver - May 2024 Silver - Jul 2024
CHN50ft CHINA50 Future 2024-04-23 China A50 - Apr 2024 China A50 - May 2024
UKOUSDft Brent Oil Future 2024-04-24 Crude Oil Brent - Jun 2024 Crude Oil Brent - Jul 2024
HK50ft Hong Kong 50 Future 2024-04-25 Hong Kong 50 - Apr 2024 Hong Kong 50 - May 2024
GMT+3
01 April 2024
Easter
02 April 2024
Easter
04 April 2024
Ching Ming Festival
05 April 2024
Ching Ming Festival
08 April 2024
Lebaran Holiday
09 April 2024
Lebaran Holiday
10 April 2024
Hari Raya Idul Fitri
11 April 2024
Lebaran Holiday
12 April 2024
Lebaran Holiday
15 April 2024
Lebaran Holiday
17 April 2024
Rama Navami
24 April 2024
ANZAC Day
25 April 2024
ANZAC Day
30 April 2024
Labour Day
1 May 2024
Labour Day
2 May 2024
Labour Day
US30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
DJ30ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SPX500 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US500 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SP500ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NAS100 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USTECH Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NAS100ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US2000 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JPN225 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK100 Closed Late Open 03:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK100ft Closed Late Open 03:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GER40 Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Early Close 23:00 Closed Normal
GER40ft Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Early Close 23:00 Closed Normal
EUSTX50 Closed Late Open 03:15 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Early Close 23:00 Closed Late Open 03:15
FRA40 Closed Late Open 09:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Early Close 23:00 Closed Late Open 09:00
ESP35 Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
HKINDEX Closed Normal Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed Normal
HKG33 Closed Normal Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed Normal
HK50ft Closed Normal Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed Normal
AUS200 Closed Late open 01:50 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Early Close 23:00 Late Open 10:10 Normal Normal Normal
CHINA50 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
CHINA50ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
VIX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SA40 Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
BVSPX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GOLD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GOLDft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SILVER Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SILVERft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
XPDUSD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
XPTUSD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UKOUSD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UKOUSDft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USOUSD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
CL-OIL Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NG Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GAS Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Gasoil Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Copper Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Cotton Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
OJ Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Cocoa Late Open 14:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Coffee Late Open 14:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Sugar Late Open 14:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Soybean Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Wheat Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDBRL Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDCLP Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDCOP Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDINR Closed Normal Normal Normal Normal Closed Normal Closed Normal Normal Closed Normal Normal Normal Normal Normal
USDTWD Normal Normal Closed Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDIDR Normal Normal Normal Normal Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDKRW Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDTHB Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US shares Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
EU Shares Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK Shares Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ETF Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBL Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBM Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBX Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBS Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FLG Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FEI Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
TY Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Hỗ trợ / Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc và câu hỏi nào.