Giờ Thị Trường

Vui lòng tham khảo trang này để biết tất cả thông tin cập nhật về giờ thị trường từ Vida Markets.

Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.

hero image

Giờ Thị Trường

Giờ giao dịch được tính là GMT+3

Biểu tượng 4 September 2023
Labour Day
7 September 2023
Independence Day
18 September 2023
Independence Day
19 September 2023
Army Day
25 September 2023
Heritage Day
28 September 2023
Harvest Festival
29 September 2023
Harvest Festival
2 October 2023
National Day
US30 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
DJ30ft Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SPX500 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US500 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SP500ft Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NAS100 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USTECH Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NAS100ft Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US2000 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JPN225 Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK100 Early Close 23:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK100ft Early Close 23:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GER40 Early Close 23:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GER40ft Early Close 23:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
EUSTX50 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FRA40 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ESP35 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
HKINDEX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed
HKG33 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed
HK50ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Closed
AUS200 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
CHINA50 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
CHINA50ft Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
VIX Early Close 18:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SA40 Normal Normal Normal Normal Closed Normal Normal Normal
BVSPX Normal Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GOLD Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GOLDft Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SILVER Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
SILVERft Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
XPDUSD Early Close 20:15 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
XPTUSD Early Close 20:15 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UKOUSD Early Close 20:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UKOUSDft Early Close 20:30 Late Open 03:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USOUSD Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
CL-OIL Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
NG Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
GAS Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Gasoil Early Close 20:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Copper Early Close 21:30 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Cotton Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
OJ Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Cocoa Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Coffee Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Sugar Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Soybean Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Wheat Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDBRL Closed Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDTRY Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDCLP Closed Normal Closed Closed Normal Normal Normal Normal
USDCOP Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDINR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
USDTWD Closed Normal Normal Normal Normal Normal Closed Normal
USDIDR Normal Normal Normal Normal Normal Closed Normal Normal
USDKRW Normal Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal
USDTHB Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
US shares Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
EU Shares Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
UK Shares Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ETF Closed Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBL Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBM Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBX Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FGBS Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FLG Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
FEI Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
TY Early Close 20:00 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Hỗ trợ / Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc và câu hỏi nào.